Μεταφορά νερού

Η μεταφορά νερού από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στα δίκτυα διανομής πραγματοποιείται μέσω αγωγών μεταφοράς νερού. Η πίεση δημιουργείται είτε μέσω της βαρύτητας είτε μέσω διασυνδεδεμένων σταθμών άντλησης. Το νερό διοχετεύεται από την πηγή, για παράδειγμα από έναν ταμιευτήρα, σε μονάδες επεξεργασίας νερού και στη συνέχεια οδηγείται συνήθως σε δεξαμενές και δίκτυα διανομής προς τους καταναλωτές.

Ως αγωγοί μεταφοράς νερού χρησιμοποιούνται συνήθως τσιμεντοσωλήνες, σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου, χαλυβδοσωλήνες ή αγωγοί GRP/GRE. Για αγωγούς μικρότερων διαμέτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες όπως το HDPE.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, που σχετίζονται με την ιστορία και το σχεδιασμό, που εξηγούν το γιατί οι μεμονωμένες υπηρεσίες και οι σύμβουλοι μηχανικοί μπορεί να προτιμούν διαφορετικούς τύπους σχεδιασμού και δικλείδων. Μερικοί σχεδιαστές είναι εξοικειωμένοι με τις δικλείδες σύρτου, άλλοι με βαλβίδες πεταλούδας – και μέσα σε κάθε κατηγορία βαλβίδων, υπάρχουν αρκετές επιλογές. Η επιλογή της βαλβίδας μπορεί να εξαρτάται από συγκεκριμένες εφαρμογές του έργου, καθώς και τη διαθεσιμότητα των διαφόρων κλάσεων πίεσης. Για τη μεταφορά του νερού, η AVK προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δικλείδων σύρτου, βαλβίδων πεταλούδας κεντρικού δίσκου και διπλής εκκεντρότητας, αεροεξαγωγών και βαλβίδων αντεπιστροφής, καθώς και συνδέσμους, μανσόν επισκευής και εξαρτήματα βαλβίδων.

Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies από εμάς και τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου και cookies.
Read our Cookie policy