Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

Το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές; τα υπόγεια ύδατα, τα επιφανειακά ύδατα από λίμνες και ποτάμια και το νερό από ταμιευτήρες. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου χρησιμοποιείται το θαλασσινό νερό μετά από μια διαδικασία αφαλάτωσης.

Το νερό πρέπει να καθαρίζεται πριν από τη κατανάλωση, ανεξάρτητα από την πηγή. Το νερό από ορισμένες περιοχές μπορεί να χρειάζεται μόνο διήθηση και αερισμό, ενώ το νερό από άλλες τοποθεσίες μπορεί να χρειαστεί να περάσει από μια διαδικασία απολύμανσης. Η επεξεργασία του νερού πραγματοποιείται συνήθως σε ένα διυλιστήριο νερού, στο οποίο οι δικλείδες είναι συχνά εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς ή πνευματικούς κινητήρες οι οποίοι επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο και λειτουργία.

Η AVK προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δικλείδων και εξαρτημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις σε μια τυπική μονάδα επεξεργασίας νερού, που περιλαμβάνει δικλείδες σύρτου, βαλβίδες πεταλούδας κεντρικού δίσκου και διπλής εκκεντρότητας, βαλβίδες αντεπιστροφής, αεροεξαγωγούς, συνδέσμους και φλαντζοζιμπώ, μανσόν επισκευής και εξαρτήματα.

Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies από εμάς και τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου και cookies.
Read our Cookie policy