Διανομή πόσιμου νερού

Όταν το νερό έχει υποστεί επεξεργασία σε μια μονάδα επεξεργασίας νερού, αντλείται στον καταναλωτή μέσω ενός ευρέος δικτύου διανομής. Αυτό το δίκτυο είναι κατασκευασμένο με αγωγούς από διαφορετικά υλικά όπως ελατός χυτοσίδηρος, PVC, χάλυβας ή PE.

Ένα δίκτυο διανομής νερού λειτουργεί συνήθως με μια σχετικά χαμηλή πίεση, αλλά οι πιέσεις του νερού μπορεί να ποικίλλουν καθώς η πίεση πρέπει να είναι αρκετά υψηλή για να φθάσει το νερό στους καταναλωτές που ζουν σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο σε σχέση με το αντλιοστάσιο. Στις ορεινές περιοχές, το δίκτυο διανομής νερού χωρίζεται σε ζώνες πίεσης που διαχωρίζονται με σταθμούς μείωσης της πίεσης, δικλείδες σύρτου και βαλβίδες αντεπιστροφής.

Για τη διανομή του νερού, η AVK προσφέρει διάφορους τύπους βαλβίδων και εξαρτημάτων που είναι κατάλληλα για όλα τα είδη σωλήνων και πίεσης λειτουργίας, όπως: δικλείδες σύρτου, βαλβίδες πεταλούδας κεντρικού δίσκου ή διπλής εκκεντρότητας, βαλβίδες αντεπιστροφής, φλοτεροβαλβίδες, σέλες παροχής και βάνες νέων συνδέσεων, αεροεξαγωγούς, συνδέσμους και φλαντζοζιμπώ, επισκευαστικά μανσόν, εξαρτήματα, βανοφρεάτια και τηλεσκοπικές προεκτάσεις χειρισμού. Επιπλέον, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα πυροσβεστικών κρουνών για υπέργεια χρήση καθώς και για υπόγειες εγκαταστάσεις.

Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies από εμάς και τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου και cookies.
Read our Cookie policy