ΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ύδρευση

Η αξιοπιστία και η καθαρότητα είναι κρίσιμα στοιχεία όταν πρόκειται για την παροχή πόσιμου νερού. Τα προϊόντα της AVK φημίζονται για την ανώτερη ποιότητα τους χάρη στην τεχνογνωσία μας σε ότι αφορά την κατασκευή των ελαστικών μιγμάτων. Η AVK διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις βουλκανισμού ελαστικών και επιφανειακής προστασίας και εγκρίσεις για καταλληλότητα χρήσης σε πόσιμο νερό από όλο τον κόσμο και έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Προσφέρουμε μία εκτεταμένη γκάμα δικλείδων, κρουνών, συνδέσμων και εξαρτημάτων.

Λήψη

Ύδρευση

Δείτε μια πλήρη παρουσίαση των δικλείδων, κρουνών και εξαρτημάτων για την ύδρευση, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά τους