Πυροπροστασία σε εσωτερικούς χώρους

Η πυροπροστασία σε εσωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη για όλα τα σημεία με πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία ή εύφλεκτο υλικό. Όλοι χρειάζονται μια αποτελεσματική προστασία σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο; μια φωτιά. Ως εκ τούτου, τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα, τα γραφεία, τα ξενοδοχεία, τα τερματικά των αεροδρομίων και λοιποί χώροι είναι εξοπλισμένοι με συστήματα πυροπροστασίας εσωτερικών χώρων που κατασβένουν αποτελεσματικά τη φωτιά πριν βγει εκτός ελέγχου.

Στις εγκαταστάσεις πυροπροστασίας εσωτερικών χώρων, είναι ζωτικής σημασίας οι βάνες και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται να είναι μιας ορισμένης ποιότητας, έτσι θα λειτουργήσουν όταν χρειαστεί, ακόμη και μετά από μια μακρά περίοδο ακινησίας. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων εσωτερικής πυροπροστασίας της AVK αποτελείται από βάνες και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας. Οι αυστηρές διαδικασίες δοκιμών και οι διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις εξασφαλίζουν ανθεκτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Έτσι, αν χρειάζεστε δικλείδες απομόνωσης, στύλους ένδειξης θέσης, αντεπίστροφες βαλβίδες, φίλτρα, αυλακωτά εξαρτήματα και λοιπό εξοπλισμό, μπορείτε να επιλέξετε με σιγουριά ένα προϊόν AVK.

Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης έχουν σχεδιαστεί για χρήση επάνω αλλά και κάτω από το έδαφος με υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και επιφανειακή προστασία. Προσφέρουμε φλαντζωτές δικλείδες σύρτου με σχεδιασμό OS&Y και ένδειξη θέσης καθώς και με αυλακωτά άκρα με με ένδειξη θέσης.

Οι βαλβίδες πεταλούδας κεντρικού δίσκου με σταθερή ελαστική επένδυση παρουσιάζουν ένα μοναδικό σχεδιασμό στην έδρα τους. Το ελαστικό είναι βουλκανισμένο απευθείας στο σώμα της βαλβίδας και σχηματίζει μια μόνιμη ένωση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης ή μετατόπισης της ελαστικής επένδυσης.