Πυροπροστασία σε εξωτερικούς χώρους

Τα εξωτερικά συστήματα πυροπροστασίας είναι απαραίτητα σε βιομηχανικές περιοχές όπου μπορεί εύκολα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σε αυτές τις περιοχές λαμβάνουν χώρα πολλές διαφορετικές διεργασίες και είναι συχνά παρόντα εύφλεκτα υλικά. Συνεπώς, υπάρχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις για τα συστήματ κατάσβεσης.

Για την εξωτερική πυροπροστασία, οι φημισμένοι πυροσβεστικοί κρουνοί της AVK, εγκεκριμένοι από τους οργανισμούς UL/FM, επιτρέπουν να γίνει μια γρήγορη και αποτελεσματική προσπάθεια για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο πριν κλιμακωθεί σε μια μη ελεγχόμενη κατάσταση. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας με την σύνδεση μιας μάνικας, από ένα συνδεδεμένο κανόνι κατάσβεσης ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο λήψης νερού από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι κρουνοί ξηρού τύπου έχουν σχεδιαστεί κυρίως για περιοχές με παγετό, όπου το δίκτυο ύδρευσης βρίσκεται κάτω από τη ζώνη εδάφους πάγου. Οι κρουνοί υγρού τύπου έχουν σχεδιαστεί κυρίως για περιοχές οπου δεν υπάρχει πιθανότητα παγετού. Τα κανόνια κατάσβεσης χρησιμοποιούνται κυρίως για εγκατάσταση σε χημικές και πετροχημικές μονάδες καθώς και διυλιστήρια, συγκροτήματα δεξαμενών, αεροδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις με μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υγρών που ενέχουν κινδύνους πυρκαγιάς.

Η AVK φυσικά προσφέρει εγκεκριμένες δικλείδες σύρτου κατά UL/FM, στύλους ένδειξης θέσης καθώς και λοιπά εξαρτήματα.

Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies από εμάς και τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου και cookies.
Read our Cookie policy