Έκθεση βιωσιμότητας

Ο ΟΗΕ έχει υιοθετήσει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που έχουν σχεδιαστεί για να οδηγήσουν τον κόσμο σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Στην AVK, αναγνωρίζουμε τη βιωσιμότητα – και τους SDGs – ως ζωτικής σημασίας, και προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά σε αυτόν τον τομέα. 17-01-2020

Πλέον της οικονομικής μας έκθεσης για την περίοδο 2018/2019, δημοσιεύσαμε μια έκθεση βιωσιμότητας. Εστιάζοντας στην κοινωνική ευθύνη και τους SDGs των Ηνωμένων Εθνών, η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μας, το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τη διαχείριση των προμηθευτών μας, καθώς και τις πρωτοβουλίες μας για την υποστήριξη των παγκόσμιων στόχων. Με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, είμαστε μέρος της ραχοκοκαλιάς άρτιων και βιώσιμων υποδομών ύδρευσης, και είμαστε αφοσιωμένοι στο να εντοπίσουμε τομείς βελτίωσης στον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε προς όφελος του περιβάλλοντος.

Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες της AVK που σχετίζονται με τους SDGs είναι

  • Παγκόσμιος διαγωνισμός την Ημέρα Νερού για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, προκειμένου να γιορτάσουμε τα έργα που είχαν θετική επίδραση στην ύδρευση, την αποχέτευση και το περιβάλλον.
  • Εκπαιδευτική υποστήριξη με την έναρξη ενός θερινού σχολείου νερού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Aarhus και κορυφαίες Δανικές εταιρείες ύδρευσης και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
  • Συνεχής εστίαση στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων της παραγωγής μας, με στόχο τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων για υγειονομική ταφή.
  • Θέλουμε να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα μας τόσο από την παραγωγή όσο και από την διοίκηση και να έχουμε δεδηλωμένο στόχο όλα τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα να αποτελούν μέρος μιας κυκλικής οικονομίας.
  • Αναφορά για την κατανάλωση ενέργειας για καθεμία από τις εταιρείες της AVK, ακολουθούμενη από διατύπωση στόχων για βελτιώσεις. Ο κύριος στόχος είναι να διατηρηθεί σταθερό το επίπεδο κατανάλωσης νερού και ενέργειας παρά την αύξηση της παραγωγής.

Ως παγκόσμιοι ηγέτες της αγοράς αναλαμβάνουμε ευθύνη σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και έχουμε καθορίσει με σαφήνεια τις πολιτικές του ομίλου για την ασφάλεια, το περιβάλλον, την ηθική και την ποιότητα.

Δύο φορές το χρόνο θα δημοσιεύουμε μια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες βιωσιμότητας και την Εταιρική Υπευθυνότητα (CSR) σε ολόκληρο τον όμιλο AVK. Η έκθεση θα βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγονται και στην εκπλήρωση των καθορισμένων στόχων.