Επεξεργασία λυμάτων

Στις ΕΕΛ, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα λίπη και η άμμος απομακρύνονται με παγίδες λίπους και άμμου για την προστασία του εξοπλισμού στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες για τον καθαρισμό των λυμάτων, αλλά ο πιο κοινός είναι ένας συνδυασμός μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Τα λύματα καθαρίζονται σε βήματα, που καταλήγουν σε βιολογική διεργασία ή αερισμό των λυμάτων, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διεργασίες νιτροποίησης και απονιτροποίησης.

Η μηχανική επεξεργασία των λυμάτων χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των στερεών. Περιλαμβάνει δύο διεργασίες; την διήθηση (ή διαχωρισμό) και την καθίζηση. Η διήθηση πραγματοποιείται σε πολλές φάσεις με τη χρήση διαφόρων διεργασιών. Αυτές μπορούν να απομακρύνουν χονδροειδείς προσμείξεις όπως χαρτί ή φύλλα χρησιμοποιώντας μια σχάρα ή περιστρεφόμενα φίλτρα. Στην πρωτογενή δεξαμενή καθίζησης λαμβάνει χώρα ο καθαρισμός (μείωση της οργανικής ύλης).

Στο βιολογικό στάδιο της επεξεργασίας λυμάτων, αντιμετωπίζονται οι κύριες προσμείξεις, οι οποίες περιέχονται στο ρευστό και δεν έχουν συλλεχθεί από τη μηχανική διαδικασία. Η διαδικασία επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων λαμβάνει χώρα όταν τα λύματα αντιμετωπίζονται στη δεξαμενή ενεργού ιλύος. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται άλλες διεργασίες (π.χ. φίλτρο αναρρόφησης, φίλτρο εμβάπτισης).

Η ίλυς παράγεται ως απόβλητο στη διαδικασία της επεξεργασίας λυμάτων. Η επεξεργασία και η προετοιμασία της ιλύος δημιουργεί τις δικές της απαιτήσεις εξοπλισμού, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τη μονάδα. Ο πιο κοινός τρόπος απόρριψης της ιλύος είναι η χρήση της στη γεωργία. Για αυτό τον λόγο ορισμένες χώρες επεξεργάζονται την ίλυ θερμικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ίλυς παραδίδεται σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου.

Για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, η AVK προσφέρει δικλείδες σύρτου, βαλβίδες πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής, μαχαιρωτές δικλείδες, θυροφράγματα, αεροεξαγωγούς, συνδέσμους, φλαντζοζιμπώ, επισκευαστικά μανσόν, φλαντζωτά χυτοσιδηρά εξαρτήματα και λοιπά παρελκόμενα.

Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies από εμάς και τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου και cookies.