Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων

Πριν από την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σε ένα κανάλι, ρυάκι, ποτάμι ή την θάλασσα, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η τοπική νομοθεσία πληρείται όσον αφορά τις προδιαγραφές της διάθεσης των λυμάτων. Στις χώρες της ΕΕ, κάθε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων υποχρεούται να λαμβάνει δείγματα των επεξεργασμένων λυμάτων έως 5 φορές την ημέρα, προκειμένου να τεκμηριώσει την περιεκτικότητα τους σε επιβλαβείς ουσίες. Εάν σημειωθεί υπέρβαση των τιμών απαλλαγής, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει πρόστιμο. Φυσικά, αυτό αυξάνει τα κίνητρα για την αποτελεσματική επεξεργασία των λυμάτων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις απαλλαγής της ΕΕ για τα λύματα.

Για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, η AVK προσφέρει δικλείδες σύρτου, βαλβίδες πεταλούδας, μαχαιρωτές δικλείδες, θυροφράγματα, βαλβίδες αντεπιστροφής, συνδέσμους, φλαντζοζιμπώ, φλαντζωτά χυτοσιδηρά εξαρτήματα και λοιπά παρελκόμενα.