ΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

Επεξεργασία λυμάτων

Οι λύσεις της AVK για την επεξεργασία λυμάτων αντέχουν ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες και διαρκούν για δεκαετίες. Παραδίδουμε ανθεκτικά προϊόντα στους συνεργάτες μας, που αποτελούν την πιο αποδοτική από πλευράς κόστους λύση σε βάθος χρόνου. Η γκάμα μας περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε σε δικλείδες σύρτου, μαχαιρωτές δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, αεροεξαγωγούς, βαλβίδες πεταλούδας και θυροφράγματα, καθώς και φλαντζοζιμπώ, συνδέσμους και μανσόν επισκευής.

Λήψη

Επεξεργασία λυμάτων

Δείτε μια πλήρη παρουσίαση των δικλείδων και των εξαρτημάτων για την επεξεργασία λυμάτων, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά τους